قوانین ایران می ، مقررات و حریم خصوصیقوانین ایران می در حساب کاربری بدین صورت می باشد. برای عضویت در ایران می و استفاده از تمام خدمات آن، لازم است هر کاربر اقدام به ایجاد یک حساب کاربری نماید. برای ایجاد حساب کاربری شرایط زیر الزامی است:

 • داشتن 18 سال تمام شمسی
 • تکمیل فرم مشخصات از قبیل نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه
 • در خصوص اشخاص حقوقی نماینده شرکت اقدام به ایجاد یک حساب کاربری به نام شرکت می نماید و در این صورت اطلاعات ثبتی شرکت از قبیل نام کامل شرکت، شماره ثبت و شناسنامه ملی شرکت در اداره ثبت شرکت ها می بایست در کنار مشخصات نماینده شرکت در فرم مشخصات تکمیل گردد.


در ایران می هر شخص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری در ایران می است.

هر کاربر مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در حساب کاربری را می پذیرد و متعهد می شود که در صورت تغییر در هر بخش از این اطلاعات، حساب کاربری خود را در ایران می به روز نماید. وارد کردن اطلاعات نادرست و غیر دقیق ممکن است منجر به محرومیت کاربر از خدمات ایران می می شود و کاربر نمی تواند به این موضوع معترض گردد.
در قوانین ایران می بدین صورت است که شرکت متعهد به حفظ و حراست از اطلاعاتی است که در نتیجه استفاده کاربران از خدمات ایران می در نرم افزار ثبت و ذخیره می شود. این اطلاعات به شرح زیر است:

 • اطلاعاتی که کاربر به صورت مستقیم در زمان ثبت نام، درخواست خدمت و ... در اختیار شرکت قرار می دهد.
 • اطلاعاتی که به طور غیر مستقیم و در نتیجه استفاده کاربر از خدمات ایران می در این برنامه ذخیره می شود، از جهت موقعیت مکانی محل درخواست خدمت، هزینه خدمت، تراکنش مالی صورت گرفته در حساب کاربری جهت استفاده از خدمات ایران می و اطلاعات مربوط به سخت افزاری که کاربر با استفاده از آن از خدمات ایران می استفاده میکند (نظیر سیستم عامل و امثال آن)
 • شرکت متعهد می شود که اطلاعات ذخیره شده درپنل کاربری ایران می را تنها در جهت بهبود کیفیت خدمات ایران می استفاده نماید .
 • شرکت متعهد است کلیه تغییرات، اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر را در همین صفحه به روز رسانی نماید.
 • ایران می متعهد می گردد پیش از توقف ارائه خدمات، کلیه سفارشات ثبت شده قبل از توقف سفارش گیری را پردازش و نهایی نماید. حق قطع ارائه کلیه و یا بخشی از خدمات بدون اطلاع قبلی، برای ایران می محفوظ است. شرکت متعهد می گردد کلیه نظرات و سوالاتی که با توجه به مفاد این قرارداد ثبت شده باشد را، فارغ از بار مثبت یا منفی آن بررسی و منتشر نماید.
 • شرکت متعهد می گردد به مشکلات احتمالی اعلام شده توسط کاربران در خصوص سفارشات و پرداخت ها در اسرع وقت رسیدگی نموده و سعی بر رفع مشکلات مذکور نماید.

تبصره:

اعلام مشکلات مذکور تنها توسط کاربر و با همان نام کاربری که سفارش صورت گرفته است ممکن خواهد بود و در صورتی که نیاز به استرداد وجه باشد با احراز هویت کاربر و تطابق آن با شماره حساب و یا کارت واریزی براساس قوانین ایران می صورت خواهد پذیرفت.

 • هدف اصلی ایران می جلب رضایت مشتری است. لیکن در بعضی مواقع در راستای ارائه خدمات ممکن است به دلیل اتفاقات غیر مترقبه و خارج از اختیار ایران می از جمله شرایط اضطراری و فورس ماژور ، قطع سراسری شبکه های ارتباطی: قطع برق، بسته شدن مسیر و .... در ارائه خدمات اختلال ایجاد شده و یا سفارشات ثبت شده لغو گردد . در این حالت تمام تلاش ایران می به جایگزینی متخصص مربوط یا متخصص های مشابه خواهد بود. در غیر اینصورت هزینه های پرداختی توسط مشتری تمام و کمال عودت خواهد شد.
 • شرکت هیچگونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث – که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد - نخواهد داشت.
 • هرگونه خدماتی که از طریق سامانه ایران می صورت می گیرد یک قرارداد مستقل فی مابین کاربر ثبت کننده درخواست و متخصصی است که پیشنهادش از طرف کاربر پذیرفته شده است. شرکت هیچگونه مسئولیتی – اعم از حقوقی و کیفری- در قبال اتفاقات حین انجام بازدید و اجرای کار در مقابل کاربران، متخصصان و اشخاص ثالث نخواهد داشت.
 • مسئولیت احراز هویت مراجعه کننده – بعنوان متخصص برگزیده – جهت درخواست اجرای کار بعهده کاربر ثبت کننده درخواست است.

با توجه به اینکه اتصال به اینترنت برای استفاده از نرم افزار ایران می ضروری است، کاربر می بایست اینترنت مورد نیاز را به انضمام سایر لوازم استفاده از نرم افزارهای ایران می تدارک ببیند و مخارج آن را شخصاً تأمین نماید. بدین وصف هزینه ای را که به عنوان هزینه ی خدمات محاسبه و از کاربر دریافت می شود مشتمل بر مخارج اینترنت مصرفی و موارد مشابه نبوده و تنها بهای خدمات ارائه شده از سوی نرم افزارهای ایران می و متخصصان است.
هزینه خدمات از طریق نرم افزار ایران می محاسبه و به مشتری اعلام می گردد.
هزینه خدمات ارائه شده با توجه به زمان درخواست خدمات ( ساعات مختلف یا روزهای هفته ) مشخصات خدمات درخواستی و سایر عوامل مؤثر متغیر خواهد بود و کاربر پس از مشاهده ی قیمت و ارسال درخواست خدمات (در خصوص مشتری) یا پذیرش درخواست خدمات ( و در خصوص متخصص) حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.
هزینه انجام در خواست کاربر به دو طریق قابل پرداخت است، نقدی یا اعتباری
در روش پرداخت نقدی ، هزینه انجام درخواست به صورت نقدی و پس از اتمام کار به متخصص و توسط کاربر ثبت کننده درخواست پرداخت می شود.
در روش پرداخت اعتباری هزینه انجام درخواست بصورت اتوماتیک از موجودی اعتبار کاربر ثبت کننده درخواست کسر و به اعتبار متخصص مربوطه اضافه می گردد.
لازم است اعتبار کاربر برای پرداخت فاکتور به صورت اعتباری کافی باشد . در صورت کمبود اعتبار امکان افزایش اعتبار کاربر از طریق درگاه پرداخت موجود و در پنل کاربر وجود دارد.
کاربرانی که شیوه نقدی را انتخاب می کنند نمی توانند از تخفیف های ایران می استفاده نمایند. برای استفاده از تخفیف ها لازم است حتما از روش اعتباری استفاده شود.
تخصیص اعتبار هدیه و یا تخفیف های ویژه ای که به کاربران تعلق می گیرد، به عنوان بخشی از سیاست های بازاریابی ایران می انجام شده و نحوه تخصیص آن به کاربران، زمان اعتبار و انقضاء، سقف مصرف و مقدار اعتبار اهدا شده مشمول زمان و سیاست های داخلی ایران می است. ایران می می تواند با تشخیص و صلاح دید خود نسبت به تغییر زمان انقضاء، کسر اعتبار و تأیید سقف مصرف جدید برای هر سفارش به صورت یک جانبه تصمیم گیری و اقدام نموده و کاربران نمی توانند نسبت به هیچ کدام از موارد ذکر شده و حتی سلب حق استفاده از این هدایا اعتراض نمایند.
از مبلغ پرداختی کاربر بابت انجام هر درخواست به میزان 15 الی 20 درصد با توجه به نوع کسب و کار سهم شرکت و مابقی سهم متخصص می باشد.
در دوره های مشخص زمانی صورتحساب عملکرد هر متخصص محاسبه و فیش آن به صورت الکترونیکی صادر می گردد.
بر اساس آخرین فیش صادر شده برای متخصص جمع مبلغ بستانکاری ایشان به شماره حساب/ کارت اعلامی و ثبت شده در سامانه واریز می گردد.
واریز مبلغ بستانکاری متخصص به حساب ایشان منوط به بیشتر بودن آن از حداقل تعریف شده (در حال حاضر 20،000 تومان است.)


هزینه خدمات نظافت در سیستم ایران می ساعتی 10،000 تومان است.


طبق قوانین ایران می کلیه اطلاعاتی که متخصصین و کاربران در سامانه ایران می و در حساب کاربری خود وارد می نمایند یا اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از پنل کاربری، شامل درخواست سرویس، پیشنهاد ارائه سرویس، فاکتور های صادره و .... محرمانه هستند.
متخصصین و کاربران حق به اشتراک گذاری هیچ یک از اطلاعات محرمانه قابل دسترس خود در سامانه را به هیچ فرد و تحت هر عنوان و به هیچ طریقی ندارد.
مسئولیت حفظ و امنیت و عدم افشاء اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهده شخص حقیقی یا حقوقی است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، شخص مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می شود و نیز جبران خسارت احتمالی به عهده وی است.