ایران می

ارائه دهنده خدمات آنلاین شهری

  ایران مـــی   لبخند تمام خانواده

 

شرکت ایران می ( ایران مـــی ) برای سرویس دهی بهتر به هموطنان خود در راستای رفع نیاز برای یافتن بهترین مجریان خدماتی، وب سایت خود را راه اندازی نموده است. شما در آنها می توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:


  ایران مـــی   در یک نگاه


 

پیوستن به ایران مـــی


پیوستن به ایران می

خدمات ویژه ایران می برای کلیه شرکت های سرویس دهنده

ایران می به دنبال حذف کسب و کار های خرد و کوچک نمی باشد.


ایران می

بلکه به جای حذف شرکت ها و ارائه مستقیم درخواست ها به تکنسین ها به دنبال ایجاد رونق کسب و کارهای خرد می باشد که با ارائه پنل مدیریتی به شرکت ها و سوپرمارکت ها درخواست های مشتریان را به سمت آنها سوق می دهد.


 

چرا  ایران مـــی   ؟